mandag 26. mars 2007

Forbrytelsen

Akkurat no er forbrytelsen å stoppa ein spennande krimserie etter 10 episodar! Og så berre seia at den kanskje held fram i nye 10 episodar til hausten. Kanskje!? Det blir rett og slett for dumt.

Eigentleg var eg klar til å skriva kor mykje betre tak på dette danskane har enn nordmenn. Eg såg ein del av "Hunter" og mi oppfatning er at den var oppskrytt. Det eg såg var klisjear i lange straumar - og ei avslutning som var "på trynet".

Danskane kan det, ingen tvil om det. Eg såg ikkje første episoden av "Forbrytelsen", men har fått med meg dei siste ni. Og bortsett frå skuffelsen i kveld over at det ikkje vart ei oppklaring, har dette vore ein glimrande serie. Personane, dialogane; alt er eit par klassar over før nemnde Hunter.

3 kommentarer:

Idun sa...

Djupt og inderleg einig i at det er eit gigantisk kvalitetsgap mellom Hunter og Forbrytelsen. Både svenskane og danskane får det til, og nok eit bevis på talentlaus norsk krim er etter mi meining NRK1 sin serie "Størst av alt".
Når det gjeld pausen i Forbrytelsen vart eg like sur på NRK som deg, men eg tippar hallodama anten var uheldig med formuleringa si eller ikkje hadde høve til å selje skinnet før bjørnen var skoten, og måtte uttrykke seg vagt om når neste sesong skulle visast. Dumt uansett.

Svein Ø sa...

Jostein Gripsrud, professor i medievitskap ved UiB, har ein god artikkel i laurdagens Dagens Næringsliv der han forklarer bakgrunnen for den høge kvaliteten på dansk film og tv. Han rosar også kvaliteten på "Forbrytelsen" og meiner den har halde "overraskende høy kvalitet" gjennom 10 episodar.

Det einaste minuset er altså pausen midt i..

Egil sa...

Jeg har sett både de norske seriene "Hunter"/"Størst av alt" og den danske "Forbrytelsen". Det er ingen tvil om at "Forbrytelsen" er bedre, ja veldig mye bedre enn de to norske . Hva er det med Forbrytelsen som gjør den så bra? og hvorfor er de to norske så pass svake? Min mening er at svakheten med Hunter oppstår pga koblingen til actionfilm-sjangeren. Særlig sluttscenene bidrar til at serien blir stående uten virkelighetsforankring selv med henvisninger til ranene av Nokas og Postterminalen i Oslo. "Størst av alt" er for ujevn mht manus,har for mange og uklare bihistorier og sjangerproblemet er her motsatt av Hunters i og med at den klassiske(engelske) krimsjangeren aldri blir utfordret.

Hvorfor er "Forbryelsen" bedre? Tja, det trengs en grundigere analyse enn det jeg kan legge inn i denne kommentaren, men jeg vil fremheve følgede momenter: Sterk virkelighetsforankring med tema, motiver og personerskildringer som vi kan gjenkjenne og identifisere oss med. Ved å ta opp spørsmål som knytter etnisitet, kjønn,politikk og klasse til kriminalitet, blir også den konkrete politiske debatten aktualisert på en bra måte. Sjangertilknytningen til Sjövall & Wahlöö-tradisjonen er der, men uten at det steriotypiske tar overhånd. Med et godt manus og med gode skuespillere så er det bare å glede seg til de kommende episodene.