søndag 18. mars 2007

Bouvet sluker Ontopia


I ei pressemelding fredag annonserer Bouvet oppkjøpet av emnekart-selskapet Ontopia. Kanskje ikkje veldig overraskande, men eg trur ikkje det er bra samla sett for det norske emnekart-miljøet og framtida. Det er mi meining sett utanfrå og utan særleg kjennskap til det som har føregått på innsida og utan å vita heilt kva planar Bouvet har.

Eg ville nok føretrekt å framleis ha Ontopia som eit uavhengig firma, uavhengig i den forstand at dei leverte emnekartmotor og -tenester til alle. Det blir nok verre framover, for Bouvet er i direkte konkurranse med fleire av dei som har brukt Ontopia sin teknologi.

Så eg er nok redd for at emnekart-miljøet samla sett taper på dette, sjølv om Bouvet isolert sett vinn. Her er det sikkert nokon som har andre synspunkt?

Ingen kommentarer: