fredag 23. mars 2007

Portalar utan grunnmur

Er på KS-konferanse og har nettopp halde innlegg om "Kommuneportalar - byggverk utan grunnmur?". Poenget er at svært mange av dagens kommuneportalar (og alle andre typar portalar for den saks skuld) manglar ein god informasjonsstruktur i botnen.

Ofte er struktur synonymt med menystruktur. I tillegg er publiseringssystema bygde opp om (nett-)avismetaforen med overskrift, ingress og fulltekst. Det gamle ordtaket "When all you have is a hammer, everything starts to look like a nail" gjeld for fullt. Alt blir nyheiter, for det er det systemet er gira inn mot.

Eg lånte begrep frå emnekart for å visa kva som må til for å kunna seia meir om informasjonen. Emnekart er eit veldig godt utgangspunkt og hjelpemiddel i modelleringsfasen, så får ein heller finna pragmatiske løysingar når det heile skal implementerast i eit eller anna portalsystem.

Og så starta eg sjølvsagt presentasjonen med Larson-teikninga av mannen som har målt namna på huset, døra, hunden, katten osv... Skulle gjerne hatt den med her, men det har eg vel ikkje lov til (sjølv om eg har kjøpt den på lovleg vis). Presentasjonen finn du på vestforsk.no

2 kommentarer:

Lars Marius Garshol sa...

Dette hørtes ut som en interessant presentasjon. Er foilene tilgjengelige noe sted?

Svein Ø sa...

Blir lagt ut på vestforsk.no, skal sjå om eg får gjort det med det same.