onsdag 21. mars 2007

Weber og filosofane

Me skal ha Skjervheim-seminar om ei veke og difor står essaysamlinga Deltakar og tilskodar på pensum. Her er mykje interessant, men også mykje som ikkje akkurat glir inn ved første gjennomlesing. Skjervheim siterer Max Weber og synet på tidlegare filosofar og kvifor det var viktig å lesa dei (i eit historisk perspektiv):

Folk las filosofi ... for å møblera medvitet med garantert ekte antikvitetar.

2 kommentarer:

Lars Marius Garshol sa...

Hva er Skjervheim-seminar? :)

Svein Ø sa...

Hans Skjervheim, vossing og vitskapsfilosof. Han er ein av våre største intellektuelle i det 20. århundre. Markerte seg som ein skarp kritikar av positivismen spesielt.