tirsdag 24. mars 2009

Arve Henriksen i DownBeat

Då eg skreiv om norske trompetarar som er inspirerte av Jon Hassel, hadde eg særleg Arve Henriksen i tankane. Han har litt av den same "syngjande" måten å spela trompet på.

Arve Henriksen er på framsida av siste Down Beat, rett nok ikkje som hovudperson, men likevel. Tidsskriftet er elles via Freddie Hubbard, som dessverre gjekk bort altfor tidleg. Freddie Hubbard og Arve Henriksen er så ulike at det einaste dei har felles er trompeten.

Henriksen er omtalt i artikkelen "DownBeat U - Trumpet School", saman med m.a. David Weiss, Jon Hassel (javisst!) og Roy Eldridge.

Er du berre måteleg interessert i trompet og/eller jazz, må du få med deg dette nummeret!

Ingen kommentarer: