torsdag 12. mars 2009

Jeffersons elgUSAs president Thomas Jefferson tok med seg ein utstoppa elg til Paris i 1787 for ein gong for alle å avslutta diskusjonen den franske vitskapsmannen Comte de Buffon hadde starta. de Buffon sin teori var at den nye verda (m.a. Nord-Amerika) synte degenerering av artar i forhold til den gamle (Europa). Dyr i Amerika var til dømes mindre enn tilsvarande dyr i Europa.

Jefferson var den gongen amerikansk ambassadør i Paris og då orda ikkje nådde fram, gjorde han det som det ofte er lurt: "show, don't tell". Og den utstoppa amerikanske elgen sette ein stoppar for teorien om degenerering i den nye verda.

"Jefferson's Moose" er også tittelen på ei bok av David Post og den handlar om at ofte må ein visa eksempel på at mange fenomen på nettet snur opp/ned på gamle førestillingar. Ikkje minst gjeld det opphavsrett. Videoen her er eit godt eksempel, ein slags Jefferson's Moose i cyberspace.

1 kommentar:

Paal Fosdal sa...

Dette var kule greier, Svein! Et skikkelig lyspunkt når det nå nærmer seg helg.