tirsdag 31. mars 2009

BI og studentrekruttering

"Hvordan skal plateselskapene tjene penger i fremtiden?" stod det på ein reklameplakat på T-bana nyleg. Det er BI som køyrer ein kampanje for å rekruttera nye studentar, og denne og andre plakatar skal lokka kommande studentar til BI fordi dei viser forståing og interesse for dei nye nettfenomena. Eller gjer dei?

Spørsmålet viser etter mi meining at det er det dei nettopp ikkje gjer. Smak litt på spørsmålet. Ved første augekast verkar det som eit rimeleg spørsmål, men eg meiner det er eit heilt feil spørsmål å stilla. Tenk deg at me skrur tida 100 år tilbake og stiller eit tilsvarande spørsmål, for ein annan bransje: "Korleis skal hestedrosjane tena pengar i framtida?". Då blir det vel klarare at me snakkar om strukturelle problem og endringar.

Det vart etter kvart ikkje bruk for hestedrosjar, og eg trur det heller ikkje blir bruk for plateselskap i den tradisjonelle forstanden. Dagens plateselskap er organisatorisk og innhaldsmessig altfor tett knytt til distribusjon av fysiske varer. Dei har svært tydeleg vist at omstilling til nye distribusjonsformer og nye måtar å tenkja musikkproduksjon på, er vanskeleg og ikkje ønskjeleg.

Så tilbake til spørsmålet frå BI: Vordande studentar bør heller spørja seg om det BI har følgt med i timen i den mediarevolusjonen som pågår.

2 kommentarer:

Espen sa...

Siden jeg jobber for BI og kanskje bør besvare dette, får jeg henvise til espen.com/musikk.pdf. Og uten at jeg har hatt noe med formuleringen av annonsen å gjøre, gjerne innrømme at "plate" burde være byttet ut med "musikk".

Espen

Svein Ø sa...

Sikkert lurt å gjera det litt meir tidlaust, ja.