søndag 8. mars 2009

ROS

Landbruket er langt framme IT-messig på enkelte område, og på steinaldernivå på andre. ROS-analysane frå Nortura, saman med system for innmelding og rapportering av slakt, er eksempel på det første. I meir enn 10 år har kjøtsamvirket sendt ut analysar av fjorårets sesong til leverandørane. Og dei gjer det på ein måte som både er interessant og som stimulerer til konkurranse.

ROS står for Resultat, Oversikt og Slaktedata. Her blir eins eigne data samanlikna med region og landsnivå.


I tillegg til tydeleg markering av nøkkeltal (figuren over) blir også nøkkeltala presenterte på ein måte som gjer det lett å finna ut korleis ein ligg an i forhold til resten av landet innan produksjonen sin.
For eigen del er eg godt fornøyd med resultatet. Bortsett frå dei to nøkkeltala "Prosent slakt mellom 16 og 25 kg" og "Prosent slakt i feittgruppe 3 og over", ligg eg innafor sirkelen som markerer dei 25 % beste i landet, også kalla "lammetoppen". I kvalitetspoeng oppnådde eg 10,1 av maks. 12,5 poeng. Eg seier som Frank Sinatra: "It was a very good year"!

Ingen kommentarer: