mandag 11. mai 2009

Borgarvern på nettet?

Post- og teletilsynet opna nyleg for at ISP-ar kan levera ut identifikasjon av kundane sine til private aktørar som krev det. Ironisk nok (?) kom denne endringa like etter Pirate Bay-dommen. Tilfeldig? Neppe!

Simonsen Law let seg ikkje be to gonger, dei har vore på krigsstien før og det er dei som har pressa dette fram. Dei krevde (eller 'begjærte' som det heiter på jus-språket) identifikasjonen til ein Lyse tele-kunde som dei mistenkte for ulovleg opplasting av filmen "Max Manus".

Men denne saka handlar ikkje om Simonsen Law og kven sitt ærend dei spring. Det handlar om politikarar som ikkje anar kva som føregår og som må på bana straks om det ikkje skal bli heilt texas på nettet. For akkurat no ser det ut som borgarvern er eit av tiltaka Post- og teletilsynet set si lit til på nettet. Det som eigentleg er politiet si oppgåve, blir no overlate til private aktørar.

Som om ikkje det var nok, vart også dommen frå Stavanger tingrett hemmeleghalden, etter krav frå Simonsen Law. Det er rett nok ei midlertidig tilbakehalding av informasjon, men likevel. Det er fleire ting her som trekkjer i ei skremmande retning:

1. Private aktørar får løyve til å be om innsyn som normalt berre politiet vil ha (realiteten i dette er at private aktørar overtek mykje av straffeforfølginga som politiet i dag har).

2. Dommen blir halden hemmeleg.

3. Dette kan skapa presedens for liknande saker seinare.

Dette har vore eit av dei store Twitter-tema den siste veka (Twitter-søk på #krevsvar). Merka med #krevsvar blir politikarane bedne om å komma på bana for å få prinsipielle vurderingar av det som no skjer. Det er på høg tid.

Sjølv har eg sendt epost til Sps Erling Sande og Aps Ingrid Heggø (begge frå Sogn og Fjordane) om å sjå på og ta tak i denne saka. Ingrid Heggø er nok den som er nærmast saksfeltet sidan ho sit i justiskomiteen. Men denne saka gjeld i grunnen alle politikarar, uansett parti og komite.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fint at norsk forvaltning har lært rettsikkerhetsprinsipper fra land som Kina og Saudi-arabia :-)

Her eksempel på hva vi har i vente:

Why My Printer Received a DMCA Takedown Notice

http://www.jazzodyssey.com/why-my-printer-received-a-dmca-takedown-notice/

"We have conducted the first scientific, experimental study of monitoring and copyright enforcement on P2P networks and have made several discoveries which we find surprising (...) we were able to generate hundreds of real DMCA takedown notices for computers at the University of Washington that never downloaded nor shared any content whatsoever. Further, we were able to remotely generate complaints for nonsense devices including several printers"