onsdag 20. mai 2009

MiniTV (del 2)

Del to av gjestebloggar Ingvar Tjøstheims blogg om miniTV (Foto: Cowon):

miniTV over mobilnettet kommer
miniTV over mobilnettet kommer
For teleoperatørene er det avgjørende at mobilnettet brukes og at det betales for tjenester og nedlasting av innhold. Aktørene i telekombransjen vil ikke sitte på gjerdet og overlate markedet for mobil TV til NMTV. Internettsurfing på mobil har økt sterkt de siste to årene. Multimedia fungerer også mye bedre på mobiltelefoner i dag, enn for et par år siden. Telekomselskapene har etablerte kundeforhold og betalingsløsninger som fungerer på mobil. De har også kunnskap om hvem som bruker mobilen til surfing og til multimedia forøvrig. På disse områdene har de et fortinn sammenliknet med mediebedriftene TV2 og MTG og de vil kunne utnytte dette i forbindelse med mobil TV. Fremdeles er det barrierer til det å surfe og laste ned videoer. Kanskje den viktigste grunnen er at dette oppleves som dyrt. Det å se miniTV vil neppe oppleves som dyrt. Ordet gratis brukes hyppig i tilknytning til miniTV. Det er selvsagt ikke gratis å sende TV programmer med DMB, men NMTV har valgt å sende TV programmene fritt til alle med en DMB mottaker. For seeren er det en engangsutgift knyttet til det man betaler for den håndholdte enheten med DMB. Deretter er det bare å slå på miniTVen.

Teleselskapene vil tilby TV programmer og TV innhold for mobiltelefoner, men det er miniTV som i denne fasen vil være lokomotivet i utviklingen av markedet for mobil TV. Dette vil også teleselskapene ha glede av og de vil i denne introduksjonsfasen følge utviklingen nøye.

miniTV fikk en god lansering
miniTV fikk som forventet en god del oppmerksomhet i forbindelse med lanseringen den 15. mai. Kommentarene og nyhetsoppslagene er i all hovedsak positive. Det er også testene av miniTV. Det kommer nå en fase hvor alt ikke kommer til å fungere optimalt. Det vil være slik at seere opplever at bildet fryser. Bildekvaliteten og lyden vil noen ganger oppleves som dårlig. Forklaringen kan ofte være enkle; seeren er i en tunnel eller et omradet hvor dekningen er dårlig. Dette vil virke negativt inn på hvor fornøyd en seeren er. Andre vil ha en positiv opplevelse, og de vil fortelle andre at de er fornøyde. Anbefalinger og positive omtale i media vil virke positivt på etterspørsel etter miniTV.

Internasjonal forskning om mobil TV
Mobilt TV betyr at man kan ta med seg TV’en, den er blitt bærbar. Dette er i seg selv ikke nytt – mange ser TV bærbare PC’er. Selv om hovedgrunnen til at man kjøper en miniTV ikke vil være å se miniTV hjemme kommer miniTV’n også til å brukes i hjemmet ved siden av flatskjermen og PC’en. Flere studier peker på dette forholdet. Noe av de mest interessante med mobil TV dreier seg om sted og situasjon. I en belgisk studie ble brukere av mobil TV fulgt i en 18 måneders periode. Et av de interessante funnene er at referansepunktet til brukerne endret seg over tid. Etter en del tids bruk var det ikke lenger den vanlig TV skjermen som var referansepunktet. Bruken av mobil TV hadde tilpasset seg skjermstørrelse og andre aspektet ved mobil TV som for eksempel at TV ofte må holdes i hånden. Seeren fulgte som følge av dette mer med på TV programmet. I hjemmet står gjerne TV på i bakgrunnen uten at man aktiv følger med på et TV program.

Det å se mobil TV ble også ansett for å være a-sosialt og mobil TV seing skjedde derfor gjerne i hjemme eller steder hvor andre bekjente ikke var tilstede. En viktig grunn for å se mobil TV var ledig tid f eks i situasjoner hvor man venter. Pendling var også en typisk brukssituasjon. Forskerne fra Vrije universitet i Brussel observerte også at mobil TV’n ble brukte for å skape en personlig og privat sfære i det offentlige rom. Selv om man ikke vanligvis er ensom er det situasjoner hvor man føler seg alene. Mobil TV ble brukt til å redusere følelsen av å være alene.

En annen studie publisert september 2008 fokuserte på kontekst for mobil TV seing. De to finske forskerne sammenliknet ulik visuell kvalitet i tre forskjellige situasjoner; togstasjon, i buss og på kafe. Mønsteret de fant var det samme, visuell kvalitet har betydning. Jo dårligere visuell kvalitet, jo høyere andel av seerne svarte at kvaliteten var uakseptabel. Underholdningsaspektet var også et tema i studien. På kafe kom best ut både med hensyn til underholdningsaspektet og hvorvidt man klarte å følge med på selve TV programmet. Artikkelen fra forskerne ved Tampere universitetet og Nokia viser også forskjellen mellom det å måle visuell opplevelse i et laboratorium, en kontrollert situasjon og det å gjøre det samme ute i en virkelig brukssituasjon. I denne virkelige brukssitasjonen godtar man noe mer. Kvaliteten trenger med andre ord ikke være like god som i et laboratorium hvor det skal mindre til før man blir misfornøyd. Fornøyde brukere er et mål i seg selv. Med mindre det er tale om en tjeneste som man må bruke så er fornøydhet en avgjørende faktor for hvor mange som bruker eller kjøper et produkt.

Mobilt TV betyr at man kan ta med seg TV’en. Fortsatt kommer mange til å se TV hjemme på vanlig måte, men miniTV’en kommer også til å brukes i hjemmet ved siden av flatskjermen og PC’en. Flere studier peker blant annet på dette forholdet. Noe av de mest interessante med mobil TV dreier seg om sted og situasjon.

I en belgisk studie ble brukere av mobil TV fulgt i en 18 måneders periode. Et av de interessante funnene er at referansepunktet til brukerne endret seg over tid. Etter en del tids bruk var det ikke lenger den vanlig TV skjermen som var referansepunktet, men bruken hadde tilpasset seg skjermstørrelse og andre aspektet ved mobil TV som for eksempel at mobil TV ofte må holdes i hånden. Det å se mobil TV ble også ansett for å være a-sosialt og mobil TV-seing skjedde derfor gjerne hjemme eller steder hvor andre bekjente ikke var tilstede. En viktig grunn for å se mobil TV var ledig tid som for eksempel situasjoner med venting. Pendling var også en typisk situasjon. Forskerne fra Vrije universitet i Brussel observerte også at mobil TV’n ble brukte for å skape en personlig og privat sfære i det offentlige rom. Selv om man ikke vanligvis er ensom, er det situasjoner hvor man føler seg alene og da kan Mobil TV redusere følelsen av å være alene.

En annen studie som nylig er publisert, er finsk. To finske forskere sammenliknet ulik visuell kvalitet i tre forskjellige situasjoner, henholdsvis togstasjon, i buss og på kafe. Mønsteret de fant var det samme, visuell kvalitet har betydning for opplevelsen og hva man i det hele tatt vil akseptere når det gjelder kvalitet. Situasjonen på kafe som kom best ut både med hensyn til underholdningsaspektet og hvorvidt man klarte å følge med på selve TV programmet. Denne studien fra forskerne ved Tampere universitet og Nokia sitt forskningssenter viser også forskjellen mellom det å måle opplevelse og bruk i et laboratorium, en kontrollert situasjon og det å gjøre det samme ute i en virkelig brukssituasjon. I denne vanlige brukssitasjoner godtar man noe mer, kvaliteten trenger ikke være like god som i et laboratorium hvor det skal mindre til før man blir misfornøyd. Som for andre tjenester som man ikke må bruke, er fornøyde brukere et mål i seg selv. Bruken av Mobil TV, hvor rask veksten blir, avhenger blant annet av at fornøyde seere.

Avsluttende kommentar
I Japan og Korea er det en betydelig andel i befolkningene som ser mobil TV. Ingen andre land er i nærheten av disse to. I Norge står sentrale mediebedrifter bak miniTV. De lykkes ikke alltid med det de gjør, men jeg mener det er gode grunner til at miniTV vil bli en suksess. Direkte sendte programmer inklusiv sport vil være avgjørende. Dessuten må det geografiske området for sendingene utvides. Reisende til og fra jobb vil være et viktig segment for miniTV og da er det ikke tilstrekkelig med dekningsområdet Oslo og deler av Akershus. Det å ha mulighet til å se nyheter og sitt favorittprogram uavhengig av hvor man er, og uten å måtte lære seg nye funksjoner på en allerede for avansert mobiltelefon, vil for mange være det avgjørende. miniTV er enkelt. Formelt sett er det en prøveperiode på 2 år, men jeg mener at miniTV er kommet for å bli.

Ingen kommentarer: