mandag 18. mai 2009

Gjesteblogg: MiniTV er allerede en suksess?

Dagens blogginnlegg er skrive av seniorforskar Ingvar Tjøstheim ved Norsk Regnesentral. Ingvar skriv om miniTV og vil følgja opp med ein del to om kort tid. (biletet er henta frå NRKbeta og viser NMTV sin DMB-rigg).


Vi lever i at samfunn hvor teknologi spiller en sentral rolle både i jobb- og privat sammenheng. Fredag 15. mai startet et nytt kapitel i norsk kringkastingshistorie. Norsk Mobil TV AS (NMTV) som er eid av TV2, MTG og NRK har nå lanserte miniTV. TV programmer fra kanalene TV2, TV2Nyheter, TV3, NRK1, NRK2 og NRK3 kan ses på en håndholdt enhet med DMB. Det er to teknologier som kan benyttes til mobil TV. miniTV benytter teknologien DMB, Digital media Broadcasting og ikke DVB-H som er det andre alternativet. Formelt sett er det en prøveperiode på to år som nå er startet, men jeg mener miniTV er kommet for å bli. Jeg har de siste ukene jobbet med en undersøkelse om hvordan en seer opplever den visuelle kvaliteten til miniTV på 2.5 tommers skjerm og i denne kommentaren vil jeg peke på noen av grunnene til at miniTV har svært gode forutsetninger til å bli en suksess.

Navnet
I de fleste sammenhenger er ”mobil TV” den mest vanlige betegnelsen for det å kunne laste ned eller se TV programmet på en håndholdt enhet som for eksempel en mobiltelefon eller en mediespiller. Selskap NMTV har valgt navnet miniTV. Dette er et godt valg av navn fordi navnet henspeiler på størrelsen, at den håndholdte enheten er liten. Fordi den er liten er den også lett å ta med seg. Samtidig unngår man assosiasjonen til mobiltelefoner og mobilnettet. Mobil TV gir gjerne denne assosiasjonen, men siden det er mediebedrifter og ikke telekomselskaper som står bak miniTV er navnevalget meget forståelig. miniTV med DMB teknologi er kringkasting og ikke nedlasting. Kringkasting er et nøkkelordet og en viktig grunn til at mange raskt vil kunne begynne å se TV programmer fra NMTV sitt miniTV.

Kringkasting
TV2, TV2Nyheter, TV3, NRK1, NRK2 og NRK3 sender programmer som mange er interessert i. Disse kanalenes sendes nå på miniTV. Spørsmålet er derfor i mindre grad om innholdet er interessant. Det er det for mange, men det betyr ikke at nettopp disse seks kanalene er de som vil være tilgjengelig på miniTV i fremtiden. Undersøkelser av hva som slår an, hva det er mest interesse for, vil i stor grad avgjøre hvilke kanaler som vi i fremtiden vil kunne se på miniTV.

NRK er allmennkringkaster og miniTV konseptet passer godt for NRK. For TV2 og MTG/Viasat er også allmennkringkasting i noen grad viktig. Disse selskapene er i tillegg opptatt av å tilby betalingskanaler og inntektspotensialet knyttet til reklame. De som nå planlegger å kjøpe håndholdte enheter for miniTV vil finne et godt programtilbud. De tre selskapene som star bak miniTV har et bredt tilbud av programmer og dette vil virke positivt inn på salget av mottakere/enheter som kan brukes til å se miniTV.

Direkte sendinger
TV passer ideelt for hendelser som skjer nå. En fotballsupporter vil se kampen ”live” og ikke i opptak. Kringkasting er meget godt egnet til direkte TV sendinger. Det at det ikke er en returkanal i miniTV, dvs mulighet for toveis kommunikasjon betyr i denne sammenhengen mindre. Sanntidsaspektet passer i sammen med kringkasting. Det vil være etterspørsel etter TV som dekker hendelser som skjer nå. miniTV er mobilt og det at man kan se TV der hvor man er, og i sanntid er nettopp poenget med mobilt TV.

Geografi
De fire antennene som det nå sendes fra gir dekning til omtrent 1.5 million mennesker. Den største befolkningskonsentrasjonen i Norge finnes i Oslo og Akershus. Det at man har valgt å starte her er derfor ikke overraskende. Samtidig må man begynnes å sende miniTV fra flere antenner. En gruppe som minTV passer for er de som har noe reisetid til og fra jobb i Oslo-området. Disse vil kunne se miniTV på en del av reisen, men vil neppe være fornøyd med det geografisk sett begrensede dekningsområdet til miniTV. Det er ingen god strategi å si at vi skal nå bruke to år til å vurdere om miniTV også skal bli tilgjengelig i et større geografisk område og andre steder enn Oslo og deler av Akershus med referanse til at 2009 til 2011 er en prøveperiode. NMTV har i dag konsesjon som for å sende fra 4 antenner, men nye konsesjoner kan nok gis lenge før det er gått 2 år.

Er det enkelt å bruke miniTV?
For mange er det at det er enkelt å bruke viktig, ja ofte avgjørende for at man i det hele tatt bruker noe. miniTV kan være svært enkelt a bruke. Det vil være et marked for miniTV’er som er slik at det man som bruker trenger å gjøre er 1) slå miniTV’n på, 2) velger i en meny hvor det står TV eller radio og 3) velger kanal. Det er også et marked for de mer avanserte multimedia enheter som har alt. De som velger å kjøpe slike enheter er også gjerne mer interessert i teknologi enn folk flest og liker å prøve det siste på markedet. Mobiltelefoner som har DMB-mottaker innebygget, i tillegg til masse annet, vil være attraktivt for dette segmentet.

Forretningsmodeller og betinget tilgang
De kommersielle aktørene TV2 og MTG/Viasat har reklamefinansierte programmer som de sender på miniTV. Dessuten er betalingsTV også meget viktig for disse selskapene. Det er for tidlig å si om hvordan vil miniTV vil inngå i disse aktørene sin kommersielle strategi. hvor betalings TV or reklame er bærebjelker. BetalingsTV dreier seg om å tilby et innhold, f eks en sportskanal til bestemte målgrupper til en avtalt pris. Man kan anta at det er interesse for disse kanalene også på miniTV.

Det er her en utfordring knyttet til hvordan man skal gi betinget tilgang, på engelsk ”conditional access”. Den som allerede har betalt for en sportskanal vil helst ikke betale en gang til bare fordi skjermen er en miniTV skjerm og ikke flatskjermen i stua. Dette var TV 2-sjef Alf Hildrum innom i en kommentar han hadde til miniTV under åpningen fredag 15. mai. For de kommersielle aktørene er miniTV en reklamekanal.

Ser man på land som Japan og Sør-Korea så er her mobil TV bruken vokst raskt, og det at mange ser mobilTV har verdi for annonsører. Hvordan man teknisk og praktisk kan løse betinget tilgang til en kanal vil være et spørsmål for de kommersielle aktørene i NMTV. miniTV kan uansett ses på som en reklamekanal, men den kan også komme til å inngå i betalingskanal strategien. Det er problemstillinger og utfordringer knyttet til betinget tilgang, sikkerhet osv som både er interessante for forskningsmiljøer og i industri i Norge.

(del 2 følger..)

1 kommentar:

Svein Ø sa...

Interessant, men det store spørsmålet meiner eg blir: Vil folk kjøpa endå ein dings for å få tilgang til teknologien?

Dersom teknologien hadde vorte integrert i eksisterande mobilutstyr (iPod, mp3-spelarar, mobiltlf.) trur eg miniTV ville hatt langt større sjansar. Slik det no er, er eg i tvil.