tirsdag 6. august 2013

Er VPN trygt?

Foto: Cubicgarden (CC BY-NC)
Avsløringar av NSA si omfattande overvaking av nettet, frå varslaren Edward Snowden, har ført til uro om kva som er trygt eller ikkje. I ein del avisoppslag i forrige veke vart det påstått av VPN (Virtual Private Network) måtte sjåast på som usikre tenester. Eg har skrive eit blogginnlegg på Vestforsk-bloggen for å prøva å oppklara.

Andre aktuell lenker om temaet_
NSAs XKeyScore-program
Blogginnlegg på BestVPN.com om NSA Prism-programmet og tilrådde VPN-løysingar.

Oppdatering 29.09.2022:

Hugs at med ei VPN-løysing stolar du fullt og heilt på tilbydaren av tenesta. Ikkje gå ut frå at ei slik løysing er 100 % trygg med tankt på personvern.

Ingen kommentarer: