tirsdag 10. januar 2006

Forseinka 50-årshelsing

"Padda ", Citroën DS, fylte 50 år i 2005. Den vart presentert første gong på Paris-salongen i 1955 og var ein sensasjon i ordets rette betydning. Sjeldan, eller kanskje aldri, har nokon bil skapt større overrasking. Bilen var ein revolusjon både sett utanfrå og innanfrå.

Teknisk sett var kanskje den hydrauliske dempinga og nivåstabiliseringa det som var mest revolusjonært. Eit system Citroën har halde på heilt fram til nyleg og nokså åleine. Men no lagar sjølvsagt Citroën også A4-bilar som teknisk sett ikkje skil seg frå ein Mazda eller ein Ford.

I Paris vart 50-årsjubileet feira med eit DS-opptog på rundt 2 000 køyretøy! Som ein deltakar sa: "It was the sheer volume - an overdose of Citroëns!".

Det høyrer også med til historia at politiet nekta opptoget pga. fare for trafikk-kaos. Men ein franskmann var vel ikkje fransk om han ikkje ga blaffen i eit slikt forbod! (hmm - det minner veldig om ein eg kjenner...)

Ingen kommentarer: