tirsdag 10. januar 2006

Grådige søkemotorar

Jakob Nielsen har ein interessant artikkel om grådige søkemotorar. Han omtalar dei som nettets blodigler og meiner dei får for stor del av kaka på kostnad av innhaldsprodusentane. Han meiner vidare at det vil resultera i at innhaldsleverandørar i større grad vil prøva å gjera seg uavhengige av søkemotorane, og han nemner fleire tiltak i så måte. Det viktigaste er kanskje å byggja lojale brukarar (evt. kundar).

Problemstillinga minner om diskusjonen for nokre år sidan om infrastruktur-eigarane (Telenor & co.) som stakk av med pengane og let innhaldsleverandørane sitja att tomhendte. Til ein viss grad har denne diskusjonen stilna, dels som følgje av dot com-krakket og dels som følgje av at annonseinntekter igjen har skote fart på nettet. Men for det siste fenomenet gjeld det jo at det er søkemotorane som tek største delen av kaka også der.

Ingen kommentarer: