onsdag 25. januar 2006

The World Is Flat (I)

Spaltist Thomas L. Friedman i The New York Times har skrive boka "The World Is Flat", og den er absolutt verdt å lesa, sjølv om eg har enkelte innvendingar (som eg skal komma tilbake til seinare). Espen Andersen, BI, gjorde meg merksam på boka i sin blogg, og han har ein fyldig (og ganske ukritisk) omtale av boka.

Her skal eg berre gi att eit afrikansk dikt om det evige rotteracet. Friedman påstår at ein amerikansk forretningsmann hengde opp dette diktet - omsett til mandarin - på fabrikken sin i Kina:

Every morning in Africa, a gazelle wakes up
It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed
Every morning a lion wakes up
It knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death
It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle
When the sun comes up, you better start running


Ingen kommentarer: