torsdag 28. desember 2006

2 meter verdshistorie!

Årets julegåve var nok utan tvil to meter med verdshistorie. Det var broder Njål som fann denne i Berlin. "2000 Jahre - Geschichte am laufenden Meter" er den fulle teksten.

Det startar naturleg nok med Jesus; som 7-åring i år 1 (tippar diskusjonen om dei ulike hendingane startar alt her...) og sluttar med verdsveven, www, i 1999/2000. Dei fem første og fem siste historiske markeringane, er:

 • Jesus 7 Jahre alt (1)
 • 1. Öffentliches Bibliothek in Rom (10)
 • Bergpredikt (28)
 • Caligula * Nero - Cäsaren-wahnsinn (37)
 • Missions-reisen des Paulus (45)
 • ...
 • Sputnik-Schock (1957)
 • Woodstock (1969)
 • Iran - Islamische Revolution (1979)
 • "Wir sind das Volk" (1989)
 • WWW (1999/2000)
Det er i snitt ei hending pr. centimeter, altså rundt 200 i alt. Men som meterstokk er den relativt ubrukeleg...

Ingen kommentarer: