lørdag 30. desember 2006

ELMER 2

Etter det uheldige møtet med det elektroniske skjemaet til Fylkesmannen, måtte eg inn og sjå litt meir på retningslinjene i ELMER 2. ELMER vart starta som eit samarbeidsprosjekt mellom Nærings- og handelsdep., NHO og HSH i 2000 for å sjå på elektonisk innrapportering. Prosjektet enda opp med nokre retningslinjer for god skjermdialog og med kimen til ein mal for slike dialogar.

Dette vart vidareutvikla i første rekkje av Skattedirektoratet og ELMER 2 vart formulert i slutten av 1995 2005 [Tor N. har korrigert meg på denne]. Tor Nygård i Forvaltningsinfo as har heile tida vore sentral i dette arbeidet. Han snakkar mellom anna om "skjemaet som lærte å lytta" - og viser både god kjennskap til offentleg sektor, men ikkje minst god kjennskap til kva som gjer eit skjema, eller ein skjermdialog, god.

Det er difor litt overraskande å sjå at retningslinjene i ELMER 2 ikkje er spesielt opptekne av lagring. Eller rettare sagt: dei meiner at eigen lagringsknapp ikkje skal finnast, men at det skal lagrast automatisk så ofte som muleg.

Her er eg litt ueinig med ELMER. Eg meiner ein god brukardialog er den som gjev brukaren kontroll over mellom anna lagring. Sidan eit skjema også bør vera konstruert slik at brukaren kan hoppa ut når som helst, er det etter mitt syn viktig at det finst ein lagringsknapp på kvar side. Då er brukaren trygg på at innhaldet blir lagra. I motsett fall vil det alltid vera ein viss usikkerheit med omsyn til om det har vorte lagra eller ikkje.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for interessant innlegg!

Lagring er faktisk en av de tingene som ble diskutert mest både i ELMER2-prosjektgruppa og på workshop-ene der inviterte deltakere diskuterte utkastet til retningslinjene. Essensen i hva vi har kommet fram til er at systemet _alltid_ skal ta vare på det brukeren har lagt inn. Få ting er mer irriterende enn å miste data.

Jeg er enig i at det er viktig å gi brukeren følelsen av kontroll. Grunnen til at vi landet på løsningen uten eksplisitt lagre-knapp er erfaring fra skjemaportaler (i hovedsak Altinn) som viste at egen lagre-knapp gjorde brukerne mer usikre. Erfaringene viser at mange brukere i Altinn alltid trykker "lagre" før de går til neste side. Lagre-knappen gjorde altså brukerne usikre på om systemet lagret automatisk, knappen virket altså mot sin hensikt.

Det har også vært viktig for oss at brukerne skal kunne legge fra seg skjemaet og ta opp arbeidet igjen. Dette dekker vi ikke i ELMER-retningslinjene. Jeg synes "Pause" kunne vært en god løsning -- det signaliserer noe annet enn "Avslutt".


-
Ram
ELMER2-prosjektet

Anonym sa...

Takk for interessant innlegg!

Lagring er faktisk en av de tingene som ble diskutert mest både i ELMER2-prosjektgruppa og på workshop-ene der inviterte deltakere diskuterte utkastet til retningslinjene. Essensen i hva vi har kommet fram til er at systemet _alltid_ skal ta vare på det brukeren har lagt inn. Få ting er mer irriterende enn å miste data.

Jeg er enig i at det er viktig å gi brukeren følelsen av kontroll. Grunnen til at vi landet på løsningen uten eksplisitt lagre-knapp er erfaring fra skjemaportaler (i hovedsak Altinn) som viste at egen lagre-knapp gjorde brukerne mer usikre. Erfaringene viser at mange brukere i Altinn alltid trykker "lagre" før de går til neste side. Lagre-knappen gjorde altså brukerne usikre på om systemet lagret automatisk, knappen virket altså mot sin hensikt.

Det har også vært viktig for oss at brukerne skal kunne legge fra seg skjemaet og ta opp arbeidet igjen. Dette dekker vi ikke i ELMER-retningslinjene. Jeg synes "Pause" kunne vært en god løsning -- det signaliserer noe annet enn "Avslutt".


-
Ram
ELMER2-prosjektet

Anonym sa...

Vi som jobbet med ELMER-prinsippene slet en del med spørsmålet om lagringsknapp. Jeg er ikke helt fornøyd med løsningen vår, så langt. Tenkte det kunne være av interesse å se kommentaren som jeg la ut i diskusjonsforumet vårt i siste runde før ferdigstilling, etter at en (men bare EN) av høringsinstansene hadde stilt spørsmål ved at vi droppet lagringsknappen. Det kom ingen ny kommentar da jeg skrev som følger:
- - -
«Vi hadde en god diskusjon i workshopene da det ble bestemt å droppe "Lagre"-knapp. (Hovedargument:Står knappen der, vil folk gå ut fra at det ikke lagres uten at de klikker.)

Det oppstår likevel problemer for den som trenger å logge ut midt i utfyllingen av skjema. Vi har ikke gitt ham noe ELMER-prinsipp til hjelp. Noen løsninger har en knapp for "Avbryt" eller "Pause" som leder til spm. om man ønsker å avslutte inntil videre og få referansenummer for å hente opp skjemaet på nytt. Dette kan være en god idé, men er for lite gjennomdrøftet under ELMER-arbeidet. Teksten på knappen bør i så fall være bedre, og standardisert. (De færreste tør klikke "Avbryt" på skjemaside 14...)

Punkt 1.3.5 avviser en ordinær "Lagre"-knapp, men løsninger som ovenfor er fullt tillatt.

Forslag: Mellomlagring og standardisert "Fortsett senere"-knapp må behandles i neste ELMER-versjon.»
- - -
Neste versjon er opp til Brønnøysundregistrene. Regner med at man på de kanter tar med seg denne diskusjonen.

Svein Ø sa...

Så var ikkje tapet av informasjon i den tidlegare nemnde søknaden forgjeves likevel :-)

Eg har lyst å utfordra vennene i Netlife Research på denne opplagte brukargrensesnitt-nøtta.

Anonym sa...

Takk for utfordringen Svein! Enig i at ELMER 2 inneholder svært mye bra og at dette med lagre i skjema ikke er en helt enkel sak.

Alltid lurt å starte med hva som skal kommuniseres til brukeren. Her virker det som følgende:

1. Alt du gjør blir lagret så du slipper å bekymre deg for at det ikke blir lagret

2. Du har mulighet til å avbryte registreringen UTEN at noe blir lagret hvis du ønsker. Dette er viktig av både personvernhensyn og fordi at brukere kan lure på om en halv søknad blir
sendt inn.

3. Du har mulighet til å avbryte utfyllingen nå og fortsette senere hvis du ønsker det

Mange webapplikasjoner som Basecamp og lignende har gått litt bort fra minimalismen når det gjelder knappenavn. Det samme har Amazon gjort i flere år. F.eks Log in (to our secure server). Dette innebærer at det er "lov" å bruke lengre navn på knappene for å signalisere hva knappen gjør. Alternativt at man legger på korte tekster under knappene. Basecamp bruker også noen triks for å hjelpe brukerne å prioritere valgene. I stedet for å ha to knapper, en med "Save" og en med "Cancel", er "Save" en stor knapp, mens "Cancel" er en liten tekstlenke.

Her er et forslag til løsning:

1. Under neste knappen skrives "Alt du legger inn blir lagret" slik at brukeren ikke tror at det ting ikke lagres.

2 og 3. Det legges til to knapper til i skjemaet, Disse må ha mindre fokus enn "neste" og plasseres med avstand til de andre knappene (muligens øverst i skjemaet eller under rammen rundt skjemaet). Disse knappene er "Avbryt og slett" med underteksten "det du har lagt inn blir slettet" og "Fortsett senere" med underteksten "Alt blir lagret og du kan hente det frem senere"

Tror dere dette ville fungere?

Jostein

noocyte sa...

For brukere tror jeg att Jostein sin løsning vil fungere bra, den virker oversiktelig og gir nok informasjon til att en kan ta en bevist avgjørelse.

Jeg har sett mange eksempler på att man forventer att brukeren skal ta avgjørelser basert på mangelfull/feil/overflødig informasjon. Det er skummelt!

Overflødig informasjon er nesten verre enn for lite syns jeg, da blir jeg bare forvirret og frustrert. Om det er for lite så blir jeg bare frustrert... ;)

- Jarle -

PS: God opptreden på julaften Jostein! heh...