lørdag 17. februar 2007

e-Demokrati?

Min gode venn Egil peikar på ein viktig mangel i den nye stortingmeldinga om IT: Internett som plattform for betre deltaking. Det som tidlegare har vore kalla e-Demokrati, men som i dei siste åra har stilna av og vore lite brukt.

Dette er meir enn merkeleg særleg sett i lys av partiet statsråden tilhøyrer. Eg ville trudd dette kom til å dominera ei slik melding, men i staden er det det litt meir uklare begrepet digital deltaking. Men slik eg les innhaldet her, er det meir om tilgjengelegheit enn aktiv medverknad gjennom dialog og diskusjon.

Ingen kommentarer: