torsdag 22. februar 2007

Førehandsvising? Nei takk.

Du har sikkert sett bruken av Snap Preview Anywhere der bilete av nettstaden bak lenka dukkar opp før du klikkar. Bloggar i1277, aka Isac Falch, har ei bra vurdering av denne funksjonen og ein del andre nyttige og unyttige funksjonar (mest det siste).

Ingen kommentarer: