mandag 19. februar 2007

God bok!

Kyrre Andreassen har med Svendsens Catering skrive ei veldig god bok. Han fekk Språklig samlings språkpris 2006 for boka på grunn av det "folkelege" og radikale bokmålet han skriv. Boka er ein slags hyllest til "den enkle mannen" - men ikkje utan at den også utleverer hovudpersonen Johannes Svendsen som ein til tider sjølvoppteken person. Men alt i alt er dette eit forsvar for den litt tause mannen som kjem til kort i forhold til verbalt overlegne kvinner spesielt.

Det beste ville vera å få tak i ei lydbok, dersom den finst. Eg vart først merksam på boka etter å ha høyrt Kyrre Andreassen lesa høgt frå den på radio.

Ingen kommentarer: