fredag 16. februar 2007

Vestlandsforsking best av dei regionale

Det er muleg PageRank ikkje er eit akseptert måleinstrument i akademia, men det er likevel interessant å sjå kva "tillit" Google gir dei ulike regionale forskingsinstitutta (dei såkalla Fokus-institutta). Vestlandsforsking oppnår 6 og det er berre Norut i Tromsø og Finnmark som oppnår det same - og det gjer dei fordi dei er ein del av NIBR-systemet.

Også interessant å sjå at Rogalandsforsking står med 0 (null) i PR. Dei har nyleg skifta namn til IRIS og dermed også fått nytt domenenamn www.iris.no. Tippar dei er offer for det såkalla "kuvøse"-fenomenet i Google - nye domene blir lagt i kuvøse inntil dei har opparbeida seg nok respekt og tillit til å stå på eigne bein. Ved skifte av domenenamn er det veldig viktig å unngå at ein hamnar i ei slik kuvøse.

Dette er testa med PageRank Checker frå iWebTools; det viser seg at Google sitt eige verktøy i Google Toolbar er litt ustabilt og ikkje heilt til å stola på. Takk til Per-Erik som gjennom sin PageRank-artikkel sette meg på ideen.

Ingen kommentarer: